Privacybeleid

Privacyverklaring

De Utrechtse Tandartspraktijk B.V. verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Anahita Soltanpour via het telefoonnummer 030 760 1152.

Hierbij geef ik De Utrechtse Tandartspraktijk B.V. toestemming om gegevens over mij en mijn gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen mondzorg. Deze toestemming omvat mede het:
I. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn patiëntendossier;
II. verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties;
III. verstrekken van mijn persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van mijn behandeling.

* voor kinderen tot 16 jaar geldt dat de wettelijk vertegenwoordiger (mede) toestemming dient te verlenen

I hereby give the Utrechtse Tandartspraktijk B.V. permission to use information about me and my health in relation to the dental care that is to be provided. This consent includes:
I. the usage of personal data that is present in my patient file;
II. the providing of my personal data to third parties in relation to my declarations;
III. the providing of my personal data to other healthcare providers, as far as this is needed in relation to my treatment.

* for children up to 16 years of age, a legal representative (also) has to give permission

Privacyreglement in PDF