Welkom bij De Utrechtse Tandartspraktijk

Openingstijden : Maandag t/m vrijdag 8:30 - 17:00 & Zaterdag: 9:00 - 14:00 uur
  Contact : 030-7601152

Uw eerste bezoek

Wanneer u voor het eerst onze praktijk bezoekt dan zal er eerst een intake gedaan worden. Deze afspraak duurt circa 20 minuten. Hierbij zal de tandarts een algemene controle uitvoeren en inventariseren hoe gezond uw gebit en tandvlees zijn. Tevens vragen wij u vooraf een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Deze gezondheidsvragenlijst bespreken wij met u in geval van bijzonderheden. Dat is in die gevallen noodzakelijk om de patiëntveiligheid te kunnen waarborgen. Als het nodig is, maken we een overzichtsfoto van uw gebit en twee kleine röntgenfoto’s. Dit om de status van uw gebit nauwkeurig te kunnen vaststellen en volgen. De codes die wij hiervoor kunnen declareren zijn:

C 11          Periodieke controle
X 10          Kleine röntgenfoto
X 10          Kleine röntgenfoto
X 21          Kaakoverzichtsfoto
C 22          Schriftelijke medische anamnese

Vergeet niet de volgende documenten mee te nemen bij uw eerste bezoek aan de praktijk:

 • Geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs)
 • Gegevens van uw vorige tandarts (indien mogelijk kunt u deze opvragen bij uw vorige tandarts)

Inschrijven

COVID-19 update
Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.
Wij zijn open voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren. 
 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen om uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
Nog wat extra aanwijzingen:
 • Kom niet te vroeg, dus het liefst 5-10 min vóór de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Poets uw tanden thuis van tevoren.
Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u laten spoelen met een mondspoelmiddel. In de behandelkamer houden we ons aan de ‘Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken’ en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.